JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

Deset tipů, jak se stravovat v některých cizích zemích

10. V Číně by jste neměli ukazovat hůlkami na ostatní strávníky.

9. Korejci nesmí začít jíst dříve než nejstarší osoba u stolu.

8. Ve Francii se na jídlo nemá spěchat, je to považováno za nevhodné.

7. Po celou dobu stolování je v Indonésii nutné mít obě ruce na stole.

6. V Tanzanii je slušnost přijít na večeři s 20 minutovým zpožděním.

5. Rusové považují za nevhodné olizovat zbytky jídla z nože.

4. Jíst rukama je v Chile považováno za neslušné.

3. Na Jamajce věří, že by malé děti neměly jíst kuřata, jinak se nikdy nenaučí mluvit.

2. V Číně by jste neměli zkracovat svoje nudle, jelikož dlouhé nudle značí dlouhý život.

1. Nigerijci věří, že když budou děti jíst vajíčka, tak z nich vyrostou zloději.