JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

TOP10 nejvlivnějších osobností lidské historie

Lidská historie vygenerovala doslova tisíce různě významných osobností v podobě vládců, politiků, myslitelů nebo jinak důležitých a inspirujících lidí. Určit pořadí podle jejich významu a vlivu je tedy velmi těžký úkol, který se rozhodl zpracovat Massachusettský technologický institut (MIT) v rámci projektu zvaném Pantheon. Výzkumníci nasbírali velké množství dat z různých oblastí a zde je desítka nejvlivnějších postav historie.

10. místo: Pythagoras

Legendární řecký filosof, matematik, astronom a kněz se narodil okolo roku 570 př. n. l. na řeckém ostrově Samos a zemřel asi roku 495 př. n. l. v Itálii. Jeho vlastní dílo se nedochovalo v psané podobě a ani není jasné, jestli něco skutečně napsal. Ale jeho myšlenky ovlivnily mnoho dalších řeckých myslitelů. Pythagoras a jeho škola učinili mnoho objevů a tím nejznámějším je Pythagorova věta všem známá jako c² = a² + b² nebo „Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami“. Na jeho počest vznikla také matematická soutěž pro základní školy zvaná Pythagoriáda a jeho jméno nese také kráter Pythagoras na Měsíci.

9. místo: Homér

Homér

Osmé místo směřuje za dalším velikánem řeckých dějin, který žil v 8. století před Kristem. Zajímavé je, že se dodnes neví, jak Homér vypadal. Každé jeho vyobrazení jsou jen představy na základě jeho významu. Homér je obecně považován za autora epických básní Ilias a Odyssea. Toto dílo je úplně prvním písemným dokladem řeckých dějin a podle obecného mínění jím začínají evropské kulturní a duchovní dějiny. Homér podle všeho sepsal také Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia, různé básně o božstvech a další.