JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

10 možností, jak Hollywood předpovídá konec světa

2. místo: Masová neplodnost

Budoucnost lidstva je bezpochyby závislá na schopnosti se rozmnožovat. V případě, že by toto bylo ohroženo, tak by během několika generací na Zemi nezůstal ani jeden člověk. Takový stav by rozpoutal desetiletí globálního chaosu a mnoha komplikací. Právě tuto myšlenku rozvedli scénáristé snímku Potomci lidí, který se odehrává v nedaleké budoucnost roku 2027, když se po celých 19 let nenarodilo žádné dítě a lidstvo hledá cestu, jak se dostat z této situace.

1. místo: Vyhasnutí Slunce

Každá hvězda, jak známo, jedou vyhasne. A ne jinak tomu bude v případě Slunce, které je pro život na Zemi klíčové. Tento problém sice nebude ještě velmi dlouho aktuální a je otázkou, jak bude v té hodně vzdálené budoucnosti sluneční soustava vypadat. Ale i toto se stalo námětem pro film, když se s vyhasínajícím sluncem musejí vypořádat hrdinové snímku Sunshine. Ve filmu se zkáze lidstva pokusí zabránit shozením nukleární nálože na Slunce, což by ho mělo probudit zpět k normální činnosti.