JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

Deset nejmladších vladařů lidské historie

Lidská historie už poznala mnoho různých králů a panovníků, někteří se proslavili více než jiní. Existovali i takoví, kteří se ke své moci dostali ještě jako děti. Místo těchto vládců zpravidla úřadovali náhradníci, než dosáhli vyššího věku. V historii se objevili dokonce tací, kteří byli korunováni už svým narozením a dokonce v Číně byl vládce, který stihl jako dítě i abdikovat.

10. místo: Murad IV., Osmanská říše

Murad IV

Murad IV. byl osmanským sultánem během let 1623 až 1640. Jelikož se narodil koncem července 1612, tak do úřadu nastoupil v 11 letech. Jeho nástup do vladařského křesla byl způsoben převratem, který svrhl jeho strýce Mustafu I.. Ze začátku vládla spíše jeho matka a počátkem 30. let se vlády chopil samotný Murad IV., kterému se v úřadu například podařilo zakázat kávu, tabák a alkohol, porušení se trestalo smrtí.

Paradoxní je, že sám byl údajně alkoholik. Období jeho vlády se vyznačovalo poměrně velkou brutalitou a dokonce on sám popravoval své odpůrce. Zemřel ve věku pouhých 27 let a jsou tři varianty, jak se mu to stalo a to záchvat dny, cirhóza jater a nebo otrávení.

9. místo: Tutanchamon, Egypt

Bezpochyby jeden z nejznámějších faraonů historie vládl zhruba v letech 1333 až 1323 před naším letopočtem. Tutanchamon tedy úřadoval poměrně krátce a proslavil ho především jeho velmi nízký věk, když se stal vládcem Egypta už v devíti letech. Během jeho vládnutí se nejspíše mnoho zajímavého nestalo, nebo to ještě nebylo zjištěno.

Ale díky tomu, že je jeho hrobka velmi zachovalá, tak nabízí zajímavé možnosti pro pátrání. Testy DNA bylo zjištěno, že jeho rodiče byli sourozenci a zároveň bylo vyvráceno, že by zemřel cizím zaviněním. Tutanchamon podle všeho skonal v devatenácti letech na malárii nebo gangrénu po úrazu nohy. Po své smrti byl pochován v Údolí králů v Luxoru.