JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

Deset známých, důležitých a jinak významných čísel

Čísla hrají v našich životech důležitou roli a setkáváme se s nimi v podstatě každý den, ať už ve škole, práci nebo sportu. Některým číslům se připisují magické nebo dokonce tajemné schopnosti a symbolika.

10. místo: π = 3.141…

Pí je číslo, se kterým se školáci potkávají asi nejčastěji. Tato konstanta vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru, také znamená poměr obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Někdy je nazýváno také jako Ludolfovo číslo a zatím není známa jeho kompletní podoba, momentálně bylo spočítáno zhruba 5 bilionů číslic.

9. místo: Eulerovo číslo = 2,718…

Další z těch velmi důležitých a známých čísel je Eulerovo číslo, které je stejně jako Ludolfovo číslo iracionální a tedy jeho zápis je nekonečný, čili se používá jen jeho přibližný zápis. Číslo nesoucí jméno švýcarského matematika Leonharda Eulera je používáno hlavně jako základ přirozených logaritmů. Někdy je označováno také jako Napierova konstanta po objeviteli logaritmu Johna Napierovi.

8. místo: Eulerova konstanta = 0,577…

Leonhard Euler přinesl světu matematiky více významných objevů a další z nich je Eulerova konstanta, se kterou se nejčastěji pracuje v teorii čísel, různých analytických počtech a podobně. Prozatím není jasné, jestli je toto číslo racionální nebo iracionální.

7. místo: Osmnáct

Číslovka osmnáct má důležitý význam v životě lidí ve většině států na světě, když znamená dosažení plnoletosti. První taková výhoda, kterou využije téměř každý je možnost udělaní si řidičáku na auto, ale také to znamená převzetí plné odpovědnosti za své činy. Jsou i země ve kterých je něco zakázáno až do 21 let a tedy důležitou roli v životech tamních lidí hraje tato číslovka.

6. místo: 666

666 je bezpochyby jedno z těch nejznámějších čísel na světě. O to se postarala Bible, kde se v knize Zjevení svatého Jana Nového zákona vyskytuje jako číslo šelmy, které má označovat antikrista. Toto číslo je předmětem mnoha konspiračních teorií, které se pomocí různých výpočtů snaží zjistit, kdo nebo co je antikrist.