JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

Desítka zajímavých faktů ze světa alkoholu

Pití alkoholických nápojů se bezesporu řadí k těm aktivitám, které můžeme označit za celosvětový fenomén. To znamená, že různé místa a kultury mají své typické nápoje nebo zvyky. A díky tomu je zde spousta zajímavých informací týkajících se konzumace alkoholu….

10. místo: Různé věkové limity

Napříč světem platí různé věkové limity pro pití alkoholu. Ve většině států je to nastaveno na 18 let, ale jsou i některé muslimské země, kde je alkohol z náboženských důvodů zakázán úplně. Zajímavé je, že jsou i státy, kde jsou omezení volnější.

Například na Kypru a Maltě je minimální věk nastaven na 17 let a dokonce existují i státy, kde se je možné legálně napít už v 16 letech. Z evropských to je například Rakousko, Belgie, Dánsko nebo Německo, ale s různými omezeními, když přijatelné je zpravidla jen pivo a víno.

Nejznámějším státem s vyšším limitem je USA, kde je možné se legálně napít až od 21 let. Podobné to je i v několika dalších zemích a dokonce v Indii jsou místa, která mají konzumaci alkoholu povolenou až od 25 let.

9. místo: Pití alkoholu je globální

Pití alkoholu patří bezpochyby k těm aktivitám, které jsou provozovány prakticky všude na světě, velmi pravděpodobně v nějaké míře skrytě i tam, kde to zákony nepovolují. Různými výzkumy se dokonce došlo k tomu, že zhruba 0.7 procenta světové populace je po vlivem alkoholu každou danou sekundu. To znamená, že pravě teď je někde po světě asi 50 milionů opilých lidí. S tím se bohužel váže i to, že každých deset vteřin kvůli alkoholu zemře jeden člověk.