JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

10 nejkrásnějších českých hradů a zámků

8. místo: Křivoklát


Gotický hrad nedaleko Rakovníka, který byl vystavěn v první polovině třináctého věku. Prošel několikerou přestavbou, patřil do majetku Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců i Habsburků. Dnes je jeho vlastníkem stát, dříve spadal (většinou) přímo pod panovníky. Dá se tedy směle prohlásit, že jde o ryzí symbol české státnosti.

Byl tu vězněn Karel IV. nebo magistr Kelley, hrad žel i několikrát vyhořel a pohostil také vyslance Richarda II. Anglického. Velký rytířský sál s délkou osmadvaceti metrů, knihovna s více než padesáti tisíci svazky a několikero vzácných stromů, i to je Křivoklát. Hrad, kde se točili Tři veteráni, Jak se budí princezny a ze starší kinematografie třeba Slasti Otce vlasti.

7. místo: Hrad a zámek Český Krumlov


Památka, co je přímo neodmyslitelně spjatá s mocným rodem jihočeských velmožů z Rožmberka. Třináctitisícové město Český Krumlov je zapsáno i na seznamu UNESCO, zdejší zámek je co do rozlohy v republikovém hodnocení dokonce stříbrný. Návštěvníky zaujme nejen desetihektarová zahrada, ale především barokní divadlo z konce sedmnáctého věku.

Na zámku se více než čtyři století chovají medvědi, kterými chtěli Rožmberkové dokládat své údajné antické předky. O podobnou věc se ale snažilo mnoho rodů, ale jen některé to měly podloženo tak, aby to bylo i v jejich době všeobecně přijímáno.