JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

10 nejrozšířenějších jazyků na světě

Babylonská věž a její příběh je jistě jen taková metafora, ale jasně naznačuje, kam až jsme se jako lidstvo dostali. Tolik jazyků, tolik nářečí, slovanské, germánské nebo africké dialekty. Některé se hodí víc pro obchod, jiné zase dávají světu krásné umělecké texty. Buď, jak buď, procházka po naší planetě a odhalení desítky nejpoužívanějších jazyků bude rozhodně plná zajímavostí.

10. místo: Portugalština (asi 237 milionů mluvčích)


Západní románský jazyk, který je doma na Pyrenejském poloostrově. Indoíránský původ a oficiální dorozumívací řeč v devíti zemích světa, i tak bychom mohli klasifikovat portugalštinu. Doslova doma je hlavně v Angole, Brazílii nebo Mosambiku. Vyvinula se, podobně jako španělština, z lidové latiny (asi devadesát procent výrazů), najdeme v ní ale malou příměs germánských nebo původních iberských slov.

Hlavně na jihu Portugalska je vidět také arabský vliv. V době zámořských objevů se rozšířila do Ameriky, i když asi v menší míře, než si portugalští králové původně vysnili. Nepřijala tradiční písmena latinky jako K a Y, ale využívá diakritiku nad samohláskami, což pak přináší speciální výslovnost.

9. místo: Bengálština (asi 261 milionů mluvčích)


Dítě sanskrtu, které pochází z indoíránské jazykové větve. Bengálština se používá hlavně v Bangladéši a na území Západního Bengálska. Je sice v našem žebříčku poměrně vysoko a její rodilý mluvčí získal jak první Asiat Nobelovu cenu, ale mimo Asii nemá příliš velký vliv.

To ovšem nevadí, protože je ve svém regionu opravdu dominantní. Používá speciální písmo, které je opět pro Evropany poměrně těžké. Má celou řadu různých dialektů a podskupin, nejvíce byla ovlivněna právě sanskrtem (25 %), ale v malé míře také jazyky evropských kolonistů nebo perštinou.