10 nejrozšířenějších jazyků na světě

4. místo: Španělština (asi 513 milionů mluvčích)


Bezesporu za to mohou koloniální výboje mladého španělského státu, který sotva se vymanil z područí Arabů, začal s dobyvačnými výpravami za Atlantik. Románský jazyk, jenž se vlastně zrodil i s přispěním lidové verze latiny, je dnes úředním ve dvacítce zemí. Navzdory staletému vlivu Maurů pochází z arabštiny jen asi 8 procent slovíček, ale tři čtvrtiny jazyka mají přímý zdroj v latině.

Trochu ale přispěli i germánští Vizigóti, Katalánci a také Sardové, nesmíme zapomenout ani na Basky. Jednotná kastilština byla vržena do světa v patnáctém století, v následujícím věku se ale začala označovat už jako španělština. Dnes je doma například v Argentině, na Filipínách, v Peru nebo USA.

3. místo: Hindština (asi 698 milionů mluvčích)


Vlastně původní indoíránský jazyk, takže technicky vzato – vítejte doma! Rozumět znakům v hindštině ale budete bez odborného kurzu jen dost těžko. Řada výrazů má samozřejmě svůj původ i v arabštině nebo perštině (odhad lingvistů zní asi pět tisíc slov celkem z obou jazyků), do tavícího kotle hindštiny patří tak trochu i původní sanskrt.

Původní verze hindštiny se začala vyvíjet od sedmého století, stal se státní řečí impéria Mughalů a na výbornou přečkal i britskou koloniální nadvládu. Jde o oficiální řeč v Indii, Pákistánu a na Fidži, mluvčí bychom ale hledali i jinde – vždyť Indové žijí dnes ve větším počtu třeba ve Velké Británii nebo USA. Nepředstavujme si ale Indii v tomto směru nějak jednotnou, na jihu je početná skupina Drávidů a země má celkem třiadvacet různých oficiálních jazyků.

Stránky: 1 2 3 4 5