10 nejrozšířenějších jazyků na světě

2. místo: Mandarínská čínština (asi 1,1 miliardy mluvčích)


Pochází ze sinotibetské jazykové větve a její moderní verze je samozřejmě verzí pekingského dialektu, řada výrazů je přitom odvozena ze severočínských místních nářečí. Mluví jí více než sedmdesát procent čínských mluvčích napříč touto velkou asijskou zemí, dělí se na řadu podskupin.

Zapisuje se podobně jako další asijské jazyky ve speciálních znacích, které zní většině Evropanů, pokud nejde zrovna o sinology, jako magická šifra dávnověku. I proto existují snahy mandarínskou čínštinu zjednodušovat, běžnému Číňanovi stačí k přečtení denního tisku „jen“ asi tři tisíce základních znaků. Mluvčí samozřejmě nežijí jen v Číně, ale také v Indonésii, Mongolsku nebo Thajsku. Početná menšina Číňanů je i ve Velké Británii, USA a asijské části Ruska.

1. místo: Angličtina (asi 1,12 miliardy mluvčích)


Jazyk germánský, kořeny indoevropské. Vůbec nejrozšířenější, ať už se podíváme na USA, západní části Evropy nebo kontinenty. Celkem je oficiální řečí v 67 zemích, vznikla původem z dialektu germánských Anglů a Sasů, díky Vilému Normanskému je spoustu výrazů spjatých neodmyslitelně se středověkou franštinou.

A jako by toho nebylo málo, svůj vliv měli i dánští nebo norští dobyvatelé. Tento dnes zcela univerzální jazyk zdomácněl kromě Velké Británie i ve všech někdejších koloniích této námořní velmoci, mimo jiné tedy hovoříme o Austrálii, Indii nebo Kanadě. Naučit se základy je poměrně jednoduché, takže je to běžný komunikační jazyk nejen pro IT specialisty a sběratele pohlednic. Naopak, v cizině určitě jako první zkusíte právě angličtinu, že?

Stránky: 1 2 3 4 5