10 nejrozšířenějších jazyků na světě

6. místo: Francouzština (asi 285 milionů mluvčích)


Klasický románský jazyk, který v době největšího rozkvětu dal vzniknout řadě nesmrtelných uměleckých děl. Vlastní je hlavně básníkům, pochází z indoevropské jazykové rodiny a je oficiální v devětadvaceti světových zemí. Francie totiž měla dlouhou dobu své kolonie, kde rozšířila svůj kulturní vliv.

S angličtinou nebo španělštinou v počtu mluvčích sice soupeřit nemůže, ale francouzsky umí například podstatná část Kamerunu, Kanady, Konga, Senegalu nebo Toga. Nesmíme zapomenout ani na početnou belgickou (resp. valonskou) nebo švýcarskou skupinu mluvčích. Základ ve francouzštině má řada slov, které se používají v mezinárodních jednáních, ale přejala a zpopularizovala je hlavně angličtina. Ve dvacátém století nicméně v pořadí oblíbenosti trochu klesá.

5. místo: Arabština (asi 422 milionů mluvčích)


Pochází z rodiny semitských jazyků a napříč regiony má značné rozdíly. Poprvé se ve větším rozsahu objevuje až s Koránem a prorokem Mohamedem, arabština také pomohla zachovat část antických děl. Má řadu hlásek, které evropské jazyky vůbec neznají a neexistuje ani verze tiskací nebo psací, zkrátka – jen jedna jediná, univerzální.

To pomohlo šíření arabštiny ve středověku, dnes je úředním jazykem například v Alžírsku, Egyptě, Jordánsku, Mali, Ománu, Saúdské Arábii a Sýrii. Arabština dala světu výrazy pro alkohol, cukr nebo kávu, píše se také, pro západní svět poněkud nezvykle, zprava doleva.

Stránky: 1 2 3 4 5