JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

10 velkých říší, které se zapsaly do historie

V historii se na planetě objevila spousta říší, království, císařství a podobně. Některé z těchto celků vydržely po staletí, jiné obstály jen krátkou dobu několika desetiletí. Zde je výběr deseti takových impérií, které výrazně ovlivnily své okolí, případě celý svět.

10. místo: Maurjovská říše

Maurjovská říše v letech 322 až 185 př. n. l. byla první říše, která sjednotila v podstatě celý Indický subkontinent. Její zakladatelem byl Čandragupta Maurja, který jako první sjednotil severní Indii a poté pokračoval z rozšiřováním svého impéria na jih. Vrcholná éra nastala za vlády zakladatelova vnuka Ašóky, který po svém území intenzivně šířil buddhismus a z doby jeho vládnutí se dochovala několik zajímavých památek. Ze starších období se nic nedochovalo, jelikož Maurjové stavěli ze dřeva, kamenné stavby začal budovat až Ašóka.

Jako hlavní město sloužila Patáliputra, což je dnešní Patna. Maurjovská říše byla rozdělena na 4 provincie a ty se poté rozdělovaly na menší celky. Její síla spočívala v několika set tisícové armádě, která dále čítala tisíce válečných vozů a také slonů. Po Ašókově smrti jeho nástupci nebyli schopni udržet celé území pod kontrolou a říše se začala rozpadat. Poslední vládcem byl Brhadratha a po jeho zavraždění Pušjamitrou Šungem roku 185 př. n. l. se začala formovat nová říše Šungů.

9. místo: Zlatá horda

Zlatá horda

Říši zvanou Zlatá horda založil Čingischánův vnuk Bátú jako součást mongolské veleříše v roce 1242 a o 18 let později už byla samostatným státním útvarem rozprostírající se na velkém území východní Evropy a Sibiře. Čingischánovi vnuci měli problémy s udržením jednoty ve velké říši a tak proběhlo osamostatnění Zlaté hordy a později také přijetí islámu na jejím území. Až do poloviny 14. století se jednalo o největší a nejsilnější stát východní Evropy disponující velkým bohatstvím.

Po roce 1357, kdy zemřel chán Džani Beg začala moc chánů slábnout a naopak postupně sílila ruská knížata, která do té doby platila daně a podléhala moci chánů. Začátek konce započal poté, co se v 90. letech 14. století chán Tochtamiš dostal do konfliktu s Tamerlánem. Krutý dobyvatel z uzbeckého Samarkandu ukázal při drancování a ničení měst velkou sílu. Nenávratný rozpad Zlaté hordy započal zhruba v polovině 15. století a úplný konec zbytků mocné říše nastal, když byl roku 1502 chán Saih Ahmed zajat a popraven.