JenTop10.cz

Žebříčky a zajímavosti

10 největších kostelů na světě

Křesťané je oceňují z jiných důvodů než ateisté, ale všichni se jistě shodnou, že jde o skutečně majestátní architektonické skvosty. V běhu staletí se v Evropě – a vlastně po celém světě – vystavěla řada církevních chrámů. Některé určitě znáte již podle jména, jiné jste mohli vidět na fotografii a další budou neznámou, ale přesto si zaslouží potlesk. Pojďme si proto představit deset největších chrámů křesťanství na světě podle rozlohy.

10. místo: Bazilika Panny Marie na Sloupu v Zaragoze, Španělsko

Římskokatolická perla Španělska, která byla dostavěna až v naší době, ale se stavbou se začalo už na sklonku sedmnáctého století (přesněji 1681). První kaple na tomto místě stála už za římských časů, dnes se tyčí velká bazilika nad řekou Ebro a může se pochlubit třeba tím, že se tu zastavila řada významných osobností Španělska – králové, ale i Terezie z Ávily nebo svatý Ignác z Loyoly. 8318 metrů čtverečních, to jednomu skutečně vyrazí dech…

Bohužel, náš žebříček jsme brali podle rozlohy – a nikoliv podle nádhery nebo jiných subjektivních kritérií. I proto se nedostalo na florentskou katedrálu, co by v žebříčku byla hned jedenáctá, velmi zajímavou stavbou je i moderní bazilika v Mexico City.

9. místo: Bazilika svatého Pavla za hradbami v Římě, Itálie

Stavba na tomto místě vznikla už ve čtvrtém století, my se ale budeme bavit o moderním vzhledu baziliky, která se dočkala barokní přestavby na přelomu sedmnáctého a osmnáctého věku. Přestavba, požár, přestavba, přesně tak to vypadalo ve středověku – a požár dokonce baziliku takřka zničil i v roce 1823.

Papež Lev XII. se rozhodl pro kompletní rekonstrukci a pokračovalo se až do minulého století. Hlavní oltář byl znovu vysvěcen v roce 1840 – dnes jde o 132 metrů dlouhou a 30 metrů vysokou stavbu. Tedy v Římě svého druhu až druhou, ale brát stříbro právě na takto důležitém místě pro lid katolického vyznání?

Osm a půl tisíce metrů čtverečních, jedna loď a 80 sloupů. Pro zajímavost, bazilika je skutečně na území Itálie – i proto „za hradbami“ – Vatikán je totiž někde jinde, ale přesto papežská kurie stavbu spravuje.