10 největších kostelů na světě

2. místo: Národní svatyně Panny Marie v Aparecidě, Brazílie

Každoročně sem zavítají miliony věřících, v křesťanském světě je to jasné číslo dvě. Mariánské místo s mimořádným potenciálem, vysvěcené v roce 1980, s kapacitou 45 až 70 tisíc věřících. Katolická bazilika románského ritu, která zaujímá 12 tisíc metrů čtverečních.

Ke stavbě patří legenda z osmnáctého století, kdy tři rybáři našli nedaleko sošku Panny Marie a předchozí neúspěšný den si vynahradili doslova královským úlovkem. A na ten se podařilo navázat, takže postupně vznikla malá kaplička a později obrovská bazilika.

Svěcení se účastnil po pětadvaceti letech stavby samotný Jan Pavel II., každoročně sem kvůli svátku Panny Marie z Aparecidy přijede jen dvanáctého října sto tisíc věřících. Věž sahá až do 102 metrů, délka 188 metrů působí také dost úctyhodně. Město navštívili i papeži Benedikt XVI. (2007) a František (2013).

1. místo: Bazilika svatého Petra, Vatikán

Stavba, která zaujímá úctyhodných 15 tisíc metrů čtverečních, a to počítáme jen interiér. Stavěla se více než celé jedno století, s pracemi se začalo v roce 1506 a skončilo teprve o 120 let později, kdy byl chrám také oficiálně vysvěcen papežem Urbanem VIII.

Na místě dnešní baziliky stávala jiná, v roce 847 byla vypálena do základů požárem, ve třináctém století dostala gotický kabátek a působila spíš jako opevněné sídlo šlechticů. Nakonec, pro papeže nebylo ani v Římě vždy bezpečno. V době, kdy se konečně utišila situace kolem vzdoropapežů, nechal Mikuláš V. v roce 1451 připravit plány na stavbu nové baziliky tak, jak ji známe dnes.

Na výzdobě svatostánku s kapacitou šedesáti tisíc osob (počítáme i exteriéry, jinak se do chrámu vejde asi dvacet tisíc věřících) a délkou přes 200 metrů se podíleli největší umělci své doby. Kromě jiného třeba Raffael Santi, Michelangelo Buonarroti nebo Gian Lorenzo Bernini.

Výsledkem je renesanční skvost s trochou barokních prvků, jakých bylo po celé Itálii vystavěno opravdu hodně. 137 metrů vysoká stavba je i slavným hrobem, má tu být nejen apoštol svatý Petr, ale také Jakub II. Stuart, svatý Ignác z Antiochie a Kristýna I. Švédská. Římskokatolická církev rozhodně nemá žádnou slavnější stavbu…

Stránky: 1 2 3 4 5